قوانین

بند اول : مسئولیت محتوای وبسایت و فروشگاه شما شامل : متون ، تصاویر ، ویدیو ها و… به عهده ایجاد کننده است و پیجکس مسئولیتی در قبال آن ندارد.


بند دوم : ایجاد هرگونه وبسایت و فروشگاه خلاف قوانین جاری کشور ممنوع می باشد .


بند سوم : وبسایت ها و فروشگاه هایی که نیازمند مجوز برای فعالیت دارند با هماهنگی قبلی باید ایجاد شوند.


بند چهارم : پیجکس این اجازه را دارد که وبسایت و فروشگاه متخلف را حذف کند و در صورت نیاز به مراجعه مربوطه ارجاع دهد.


بند پنجم : در صورت تمدید نکردن سالیانه هاست (Host) مسئولیت پاک شدن وبسایت یا فروشگاه شما به عهده خودتان می باشد .