سوالات متداول

مدت اعتبار کلیه وبسایت ها و فروشگاه ها دائمی است و فقط نیاز است هرسال هزینه هاست و دامنه و در صورت نیاز پشتیبانی پرداخت شود.
کلیه وبسایت ها و فروشگاه ها برای تایید نیازمند ۱ تا ۲۴ ساعت زمان برای بررسی هستند و سپس تایید و ایجاد می شود. جزییات تکمیلی نیز از طریق سامانه پشتیبانی و ایمیل برای مشتریان ارسال می شود. (فروشگاه گاها ممکن است تا ۴۸ ساعت نیز به طول بینجامد. )
برای استفاده از سایت ساز و فروشگاه ساز پیجکس هیچ گونه نیازی به خرید هاست و دامنه یا قالب از دیگر شرکت ها یا اشخاص نیست .
برای ارتقاع پکیج می توانید با از سامانه مشتریان اقدام کنید .